Wyślij zgłoszenie

e.g. 3730_078608DS ; BREADSTICKS 2,5CM 175X28GR ; 10 3730_078608DS ; BREADSTICKS 2,5CM 175X28GR ; 10

Jeżeli niezgodność dotyczy kilku produktów, podaj szczegóły w polu opisu. Jeśli nie dotyczy wpisz "NA".

Jeżeli niezgodność dotyczy kilku produktów, podaj szczegóły w polu opisu.

Użytkownicy sieci Accor, którzy posiadają dwa adresy e-mail, proszeni są o zarejestrowanie się przy użyciu imiennego adresu e-mail, a nie adresu z kodem hotelu (jan.kowalski@accor.com a nie H1234-gm@accor.com).

Wybierz temat z listy rozwijanej powy?ej.

Prosz? poda? szczegó?y pro?by.

Dodaj plik lub upuść pliki w tym miejscu