Istotne informacje na temat obiegu akceptacji zamówień